BiTiBi - Het project

De toekomst van stedelijke mobiliteit ligt in de terugkeer naar de combinatie van fiets en trein die haar efficiëntie al bewees. BiTiBi is een door de Europese Unie gecofinancierd 3-jarig innovatief project met als doel de leefbaarheid in Europese steden te verbeteren en onze mobiliteit te verduurzamen. Het combineren van de twee meest efficiënte vervoerwijzen - fiets en trein - levert een naadloze deur-tot-deur verbinding op. Sneller, makkelijker en fijner.

Met behulp van 10 partners werden pilot projecten gerealiseerd in de regio’s van Barcelona (Spanje), Milaan (Italië), Liverpool (UK) en België om alle Europese steden te inspireren een moderne, multimodale vervoeraanpak te overwegen.

Een ander paradigma

BiTiBi diensten zijn geïnspireerd op het Nederlandse model dat de fiets-trein-fiets combinatie promoot ten nadele van het gebruik van de auto of een combinatie van auto en trein. Met het Nederlandse systeem als uitgangspunt werden in dit project de elementen ‘gekopieerd’ die specifieke knelpunten oplossen zoals het gebrek aan fietsparkeervoorzieningen bij stations ; geen mogelijkheden voor vervolgtransport na gebruik van de trein; ineffectieve integratie van tarieven - of erger - helemaal geen tariefintegratie; fietsvoorzieningen die niet aansluiten bij de behoefte van de gebruiker; geen fietsvriendelijke bereikbaarheid van treinstations; gebrek aan kennis over de beschikbare diensten en culturele barrières die mensen weerhoudt van het gebruik van de combinatie fiets-trein-fiets.

Our Office

BiTiBi

De acties
- Realiseren van (sociaal) veilige en praktische fietsparkeervoorzieningen bij treinstations
- Aanbieden van handige deelfietsen
- Bijeenbrengen van belanghebbende partijen rond fiets en trein
- Integreren van betaalsystemen voor gebruik van fiets en trein
- Op positieve wijze communiceren van de voordelen van het combineren van fiets en trein

De doelstellingen
De verwachting met BiTiBi is dat er een verschuiving zal plaatsvinden van reizen per auto naar reizen met de fiets-trein-fiets combinatie en dat het aandeel fietsgebruik voor het voor- en natransport van een treinreis vergroot zal worden in de pilot projecten tegen 2017 – en voor de gehele EU tegen 2020. Het doel van het project is om het autogebruik met enkele miljoenen kilometers per jaar, en de CO2 emissies met enkele honderden tonnen per jaar, te verlagen in de 4 pilot projecten. Als geheel streeft BiTiBi naar het creëren van gezondere, meer leefbare Europese steden met minder files.