BiTiBi - El projecte

El futur de la mobilitat urbana és la combinació bicicleta i tren. BiTiBi és un projecte innovador de tres anys de durada, cofinançat per la Unió Europea, que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les ciutats europees i l’augment de l’eficiència energètica del nostre transport. La combinació dels dos modes de transport energèticament més eficients, la bicicleta i el tren, suposa una connexió de transport porta a porta perfecta. Més ràpida, més fàcil i més guai.

Els projectes pilot tindran lloc a les regions de Barcelona, Milà, Liverpool i a Bèlgica, amb l’ajuda dels 10 socis participants, amb la finalitat d’inspirar les ciutats europees a considerar un nou enfocament multimodal del transport.

El nou paradigma

Els serveis BiTiBi s’inspiren en el model holandès per promoure la fusió modal bici-tren-bici per damunt del vehicle privat. El projecte té com a objectiu reproduir el sistema holandès per resoldre qüestions tals com la manca d’aparcament segur per a bicicletes a les estacions, la manca d’una solució per al darrer tram del viatge des de l’estació de tren; les integracions tarifàries ineficaces o, pitjor encara, inexistents; uns serveis per a la bicicleta no adequats a les necessitats dels usuaris; la manca d’un accés ciclable còmode i segur a les estacions de tren; la manca de coneixement dels serveis disponibles i les barreres culturals per utilitzar-los.

Our Office

BiTiBi

Les accions
- Proveir les estacions de tren d’aparcament segur i còmode per a bicicletes
- Dotar d’un sistema de bicicleta pública adequat
- Coordinar els actors de la intermodalitat bicicleta i tren
- Integrar el sistema de pagament dels serveis de bicicleta i tren
- Informar dels avantatges que suposa la combinació de bicicleta i tren

Els objectius
BiTiBi pretén traslladar desplaçaments en cotxe cap a la combinació bici-tren- bici i, en darrera instància, augmentar la quota modal d’aquesta combinació modal de transport l’any 2017 en els projectes pilot i, l’any 2020, a la resta de la UE. L’objectiu de BiTiBi és disminuir l’ús del vehicle privat motoritzat en varis milions de km/any i reduir les emissions de CO2 en centenars de tones/any. En definitiva, BiTiBi treballa per crear ciutats i regions d’Europa més saludables, més habitables y menys congestionades.